کپی برداری و استفاده از مطالب وبسایت مجله حساب به هر نحو، تنها با کسب اجازه کتبی از مدیریت امکان‌پذیر می‌باشد.