کتاب ایویوز Eviews

کتاب ایویوز, کاملترین کتاب آموزش نرم افزار Eviews می باشد. آموزش های موجود در کتاب ایویوز به صورت گام به گام و با زبانی ساده و قابل فهم و به صورت تصویری ارائه شده اند.

هر گونه کپی برداری و استفاده از مطالب سایت مجله حساب، تنها با کسب اجازه کتبی از مدیریت امکان‌پذیر می‌باشد.